Cerere solicitare adeverintã

La toate cererile solicitate de cetateni trebuiesc atasate copie de pe C.I., copie de pe Certificat de nastere iar la cererile pentru subventie lemne si gaz trebuiesc atasate actele de proprietate ale terenurilor agricole apartinand solicitantului.

 

 

Adeverinţe diverse

 

Cerere pentru:

 

Alocatia pentru sustinerea familiei

 

Casa de asigurãri de sãnãtate

 

Bancã

 

Alocatie europeanã (bursã)

 

Eliberare Carte de Identitate (C.I.)

 

Enel

 

Somaj

 

Subventie gaz

 

Subvemtie lemne

 

 

 

Certificat de producător

 

La cererea pentru emiterea certificatului de producator trebuiesc atasate actul de proprietate al terenurilor agricole ale solicitantului.

 

Cerere emitere Certificat de producãtor

 

 

 

Luare în spaţiu

 

În cazul luării în spaţiu pe lângă formularele de mai jos trebuie să prezentaţi următoarele documente:

 

- Contract de casa al gazduitorului sau C.F.

 

- Copie C.I. Gazduitor

 

- Copie C.I si certificate de nastere al celui ce solicita luarea in spatiu

 

Cerere schimbare domiciliu-flotant

 

Declaratie luare în spatiu