Formulare asistenţă socială

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/ stimulentului de insertie/ indemnizatiei lunare/ sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii

 

Cerere angajare asistent personal

Documente pentru alocatia de sustinere, alocatia de stat pentru copii, indemnizatia de crestere a copilului, acordarea stimulentului

Documente asistenti personali

Documente ajutor de încãlzire

Documente ajutor produse alimentare PEAD

Declaratie pe proprie rãspundere pentru acordarea unor drepturi de asistentã socialã

 

Acte birou social

 

 

La biroul social aveti nevoie de multe acte pentru elibereare anumitor documente. Pentru a sti dinainte de ce acte aveti nevoie descãrcati fisierul în formta PDF unde gãsiti o listã cu ceea ce trebuie sã continã dosarul dvs.
  Acte necesare Birou Social
  PDF, 49 KB
   
În fisierul descãrcat gãsiti o listã cu acte necesarepentru urmãtoarele:
1) Pentru obtinerea alocatiei monoparentale
2) Pentru obtinerea alocatiei complementare
3) Pentru întocmirea dosarului de ajutor social
4) Pentru întocmirea dosarului pentru alocatia de stat
5) Pentru acordarea trusoului nou-nãscuti
6) Pentru acordarea alocatiei pentru copilul nou-nãscut
7) Pentru întocmirea dosarului de asistent personal pentru persoanã cu handicap grav
8) Pentru obtinerea certificatului de handicap de la comisia de expertizã medicalã

 

  Acte necesare in vederea intocmirii dosarului pentru alocatia de sustinere a familiei pentru familiile care au in intretinere copii minori si care au un venit net pana la 370 lei/membru de familie - extras din Legea 277/2010
  Extras din HG 50/2011